fbpx

OZONE CATALYST V2 13.5m, OZONE INFINITY V1 144cm BEGINNER PACKAGE

2,325.20$ 1,976.24$

BEGINNER
Ozone Catalyst V2 Kitesurfing Kite
Ozone Contact water V4 bar 25m lines
Ozone Infinity V1 Board 144 x 47 cm

WhatsApp chat