fbpx

OZONE CATALYST V2 13.5m, OZONE INFINITY V1 144cm Best Kiteboarding Kites

2,484$ 2,111$

BEGINNER
Ozone Catalyst V2 Kitesurfing Kite
Ozone Contact water V4 bar 25m lines
Ozone Infinity V1 Board 144 x 47 cm

Get in touch for options